Cennik

Cennik usług księgowych BITFIX

LICZBA DOKUMENTÓW*

(W MIESIĄCU)

RODZAJ EWIDENCJI
PEŁNE KSIĘGI RACHUNKOWE KSIĘGA PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW

Ceny usług podstawowych (wszystkie ceny netto)

OPŁATA ABONAMENTOWA

(DO 20 DOKUMENTÓW)

580 ZŁ

(ZAKRES USŁUG)

220 ZŁ

(ZAKRES USŁUG)

145 ZŁ

(ZAKRES USŁUG)

OPŁATA DODATKOWA

(DOKUMENTY POWYŻEJ 20TEGO)

9 ZŁ/SZT 4 ZŁ/SZT 4 ZŁ/SZT
ZAMKNIĘCIE ROKU JEDNOMIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE
OBSŁUGA KADROWO PŁACOWA
PRACOWNICY NA ETACIE

50 ZŁ ZA OSOBĘ

(ZAKRES USŁUG)

UMOWY CYWILNOPRAWNE

(UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO)

50 ZŁ ZA UMOWĘ

(ZAKRES USŁUG)

* Za dokument uważany jest każdy dokument będący podstawą księgowania, czyli dokumentem jest:

  • faktura zakupowa, sprzedażowa
  • nota obciążeniowa, uznaniowa
  • kompensata
  • polisa
  • rozliczenie delegacji
  • wyciąg bankowy (do 10 pozycji na wyciągu)
  • naliczenie amortyzacji
  • naliczenie listy płac
  • inne dokumenty podlegające ewidencji