Cennik

Doświadczenie zarówno biznesowe jak i konsumenckie uczy, że nie ma nic za darmo a każdy gratis jest wkalkulowany w cenę. W BITFIX nie ma gratisów wkalkulowanych w cenę. Otrzymujesz określony pakiet usług z gwarancją, że ich jakość nigdy nie będzie przedmiotem kompromisu.

Cennik usług księgowych BITFIX

LICZBA DOKUMENTÓW*

(W MIESIĄCU)

RODZAJ EWIDENCJI
PEŁNE KSIĘGI RACHUNKOWE KSIĘGA PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW

Ceny usług podstawowych (wszystkie ceny netto)

OPŁATA ABONAMENTOWA

(DO 20 DOKUMENTÓW)

400 ZŁ

(ZAKRES USŁUG)

150 ZŁ

(ZAKRES USŁUG)

100 ZŁ

(ZAKRES USŁUG)

OPŁATA DODATKOWA

(DOKUMENTY POWYŻEJ 20TEGO)

6 ZŁ/SZT 2,5 ZŁ/SZT 2,5 ZŁ/SZT
ZAMKNIĘCIE ROKU JEDNOMIESIĘCZNE WYNAGRODZENIE
OBSŁUGA PŁACOWA
PRACOWNICY NA ETACIE

35 ZŁ ZA OSOBĘ

(ZAKRES USŁUG)

UMOWY CYWILNOPRAWNE

(UMOWA ZLECENIE, UMOWA O DZIEŁO)

25 ZŁ ZA UMOWĘ

(ZAKRES USŁUG)

* Za dokument uważany jest każdy dokument będący podstawą księgowania, czyli dokumentem jest:

  • faktura zakupowa, sprzedażowa
  • nota obciążeniowa, uznaniowa
  • kompensata
  • polisa
  • rozliczenie delegacji
  • wyciąg bankowy (do 10 pozycji na wyciągu)
  • naliczenie amortyzacji
  • naliczenie listy płac
  • inne dokumenty podlegające ewidencji

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Służy jedynie do szacunkowego wyliczenia kosztów współpracy.