Zakres usług - KPiR i Ryczałt

Podstawowy zakres usług biura rachunkowego BITFIX dla księgi przychodów i rozchodów lub ryczałtu.

Księga przychodów i rozchodów / Ryczałt od przychodów

Podstawowy zakres usług (w cenie abonamentu).Zobacz cennik
  • dokonywanie zapisów w KPIR / ewidencji ryczałtu
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, ewidencja wyposażenia
  • ustalanie miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy
  • prowadzenie ewidencji oraz rozliczenia w zakresie podatku VAT
  • bieżące informowanie o aktualnym bilansie firmy
  • doradztwo w zakresie ww czynności
Usługi dodatkowe, wyceniane indywidualnie
  • prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
  • roczne deklaracje podatkowe