Zakres usług - Pełna księgowość

Podstawowy zakres usług biura rachunkowego BITFIX dla pełnych ksiąg rachunkowych.

Pełne księgi rachunkowe

Podstawowy zakres usług (w cenie abonamentu). Zobacz cennik.
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • prowadzenia ewidencji do celów podatku od towarów i usług (VAT)
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań do GUS
 • Sporządzenie bilansu i RZIS po zakończeniu roku
Usługi dodatkowe, wyceniane indywidualnie
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy
 • monitoring należności i zobowiązań